Data

Word, för självlärda

Word, för självlärda

Kursen vänder sig till dig som i viss utsträckning använder programmet idag, men vill lära dig mer för att kunna använda det på ett effektivare sätt.

Innehåll

Kursen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och önskemål.

Exempel på innehåll:
- Formatmallar

- Styckeformatering

- Tabulatorinställningar

- Tabeller

- Bilder och andra objekt

- Formulär