Data

Skapa Professionella presentationer med PowerPoint

Skapa Professionella presentationer med PowerPoint

För dig som vill lära dig skapa snygga, tydliga och professionella presentationer med PowerPoint.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig skapa snygga, tydliga och professionella presentationer. Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i PowerPoint eller självlärd

Innehåll

Kursens mål:
Målet med kursen är att du ska på egen hand ska kunna skapa egna tydliga och mer professionella presentationer.

Innehåll dag 1:
Vi går igenom den generella bilden av bra vs mindre bra presentationer och diskuterar styrkan i en enkel och professionell presentation för att få fram ett budskap. Vi skapar förståelse för hur mycket åhörarna uppfattar av en presentation och hur man kan öka detta genom enkla knep. Du kommer även att lära dig mer om vikten av att använda bra bilder, rätt animationer och förstärkande filmer.

Innehåll dag 2:
Vi lär oss jobba effektivt med hjälp av mallsidor, typsnitt- och färgschema.
* Vad som är viktigt i en bra sidlayout
* Hur man gör anpassande övergångar
* Animerar objekt och bilder
Hur man lägger in film och ljud i en presentation

Skapa Professionella presentationer med PowerPoint