Data

Office 365 & Teams på distans

Office 365 & Teams på distans

Med Microsoft Teams och Office 365 finns alla möjligheter för att jobba effektivt på distans. Vi går igenom vilka funktioner som finns, hur det hänger ihop och även vilka verktyg som finns när man har videomöten i Teams.

Målgrupp

För dig som vill ha en grundläggande genomgång av Office 365 och Microsoft Teams.

Innehåll

- Översikt Office 365
- Översikt Microsoft Teams
- Skapa Team/Office 365 Grupper
- Videomöten i Teams
- SharePoint
- Ytterligare möjligheter i Teams och Office 365

Denna kurs genomförs på distans via verktyget Microsoft Teams.