Data

Microsoft 365: Praktisk användning av Forms, SharePoint listor och Power Automate

Microsoft 365: Praktisk användning av Forms, SharePoint listor och Power Automate

I Microsoft 365 ingår ett flertal appar som kan användas för att digitalisera olika processer. Du får praktiskt lära dig mer om SharePoint, Forms och Power Automate.

Målgrupp

De som använder Microsoft 365 i sin organisation

Innehåll

Med ett praktiskt exempel lär vi oss mer om bland annat SharePoint, Forms och Power Automate. Exemplet bygger på att vi skapar ett formulär för att exempelvis rapportera en avvikelse eller skicka in ett förbättringsförslag. Uppgifterna i formuläret hamnar på en SharePoints lista, där vi sedan med statusuppdateringar, återrapporteringar etc. kan jobba vidare med ärendet.

Skapa digitala formulär med Forms
* Allmänt om SharePoint
* Skapa och redigera SharePoint webbsidor
* SharePoint listor
Skapa automatiserade flöden med Power Automate

  • 2024-05-07 Visa detaljer
    Sista anmälningsdag: 2024-05-07
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar