Utbildningar

6:e dagen - påfyllnad efter din UGL

6:e dagen - påfyllnad efter din UGL

6:e Dagen är en uppföljningsdag för dig som genomfört UGL, oavsett var och när du genomförde den. Du ges möjlighet att under en hel dag lära nytt, klargöra och fördjupa dig i frågor kring ledarskap och gruppdynamik. Du får även en möjlighet att byta erfarenheter med andra och att utöka ditt externa nätverk. Dagen leds av våra uppskattade och erfarna UGL handledare.

Målgrupp

För dig som har genomfört en UGL-utbildning med valfritt utbildningsföretag och hunnit arbeta ett par månader med dina nya kunskaper.

Innehåll

För dig som vill dela erfarenheter tillsammans med andra som gått UGL kring utmaningar, möjligheter och praktiska verktyg och som även vill fördjupa dig i något från din vecka så erbjuder vi UGL den 6 e dagen. Du får möjlighet att under en hel dag lära nytt, klargöra och fördjupa dig i frågor kring ledarskap, grupputveckling och gruppdynamik. Det blir en upplevelsebaserad dag på samma sätt som på UGL. Ni kommer att arbeta med upplevelser och reflektioner i par, små grupper och i hela gruppen.
Vi kommer att forma innehållet utifrån de behov som finns hos dig som deltagare. För att kunna påverka innehållet ber vi dig svara på en enkel enkät som kommer veckan innan.

Ur innehållet
• Viktiga erfarenheter och insikter som jag bär med mig och använder
• Vilka har varit och är dina största utmaningar?
• Hur har det gått att implementera dina lärdomar i vardagen där du är?
• Frågor och områden som jag vill fördjupa mig i.

  • 2024-10-04 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-09-20
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar
6:e dagen - påfyllnad efter din UGL