FRAMTIDENS MEDARBETARE INOM TEKNIK- OCH INDUSTRIBRANSCHEN HYLLAS

Teknikcollege Halland har nyligen delat ut nyinstiftat stipendium till totalt fem lovande elever som visat exceptionella prestationer under sin gymnasietid. Stipendiet, som utsetts av utbildningsaktörer och näringslivet, syftar till att uppmärksamma elever som dragit nytta av närheten till företagen och visat stort engagemang under sin teknik- och industriutbildning.

Teknikcollege arbetar ständigt för att matcha utbildningar med branschens behov och kompetens och för att kompetensförsörja industri- och teknikbranschen i Halland. Genom samarbetet tar både skola och näringsliv ansvar för att tillsammans göra eleverna anställningsbara. Stipendieutdelningen är en del av Teknikcollege Hallands initiativ att stärka banden mellan utbildning och näringsliv. Genom att uppmärksamma dessa elever hoppas man inspirera fler att satsa på tekniska utbildningar och bidra till regionens industriella utveckling, där det idag råder brist på teknisk kompetens. För små- och medelstora företag i Halland erbjuder dessa talanger en lovande framtid och möjligheten att dra nytta av ny kompetens och intresse för teknik.

– Eleverna som blivit uppmärksammade med Teknikcollege Hallands stipendiat i år har blivit väldigt glada och tacksamma för utmärkelsen. Det har även uppskattats av branschen, att få träffa eleverna och fira deras avslutning på sin utbildning. Genom att skapa möten mellan elever och företagare så gör vi det möjligt för elever att få en kort väg till anställning, säger Petra Lindström, regional processledare, Teknikcollege Halland.

ÅRETS STIPENDIATER

Ida Svahn, Teknikprogrammet, Peder Skrivares skola

Ida Svahn tilldelades stipendiet i Varberg med motiveringen att hon utmärkt sig med höga studieresultat och sitt aktiva deltagande i lektioner. Hon beskrivs ha förmågan att bidra med värdefulla insikter och stimulerande diskussioner med klasskamrater och är en tillgång för klassrumsmiljön, på sättet hon stöttar, inkluderar och främjar en positiv gruppkänsla. Ida är orädd och utmanar ständigt sig själv och visar en stark drivkraft att utvecklas.

På bild från vänster: Joakim Engelin (lokal ordförande Teknikcollege Varberg) & Ida Svahn.
Joakim Engelin (lokal ordförande Teknikcollege Varberg) & Ida Svahn
Oscar Hermansson, Elprogrammet, Falkenbergs gymnasieskola

Oscar har genom stort engagemang visat sina kunskaper under praktikperioderna. Han beskrivs som en god representant för sin utbildning bland annat genom sitt deltagande som elevrådsrepresentant och som självskriven kandidat under gymnasiets öppna hus. Hans största intresse inom el har varit automation, service och underhåll – något som branschen efterfrågar.

På bild från vänster: Emma Stenberg (lokal ordförande Teknikcollege Falkenberg), Oscar Hermansson & Bodil Samuelsson (rektor).
Nicklas och Alexander Alsén, Fordonsprogrammet, Osbecksgymnasiet

Tvillingarna Nicklas och Alexander Alsén fick tillsammans motta stipendiet i Laholm. Nicklas beskrivs som en lysande stjärna från start, med starkt engagemang och intresse för bilar och utbildningen. Han har fått flera jobberbjudande efter sina praktikperioder och kommer direkt ut i arbetslivet efter studenten.

Alexander har utmärkt sig genom sin utvecklingsresa under gymnasietiden där han gått från klarhet till klarhet. Under tre år har han blivit en skicklig, högklassig mekaniker som dessutom är hjälpsam mot sina klasskamrater. Alexander går direkt ut i arbete efter studenten.

På bild från vänster: Charlotta Eroldsson (rektor), Nicklas Alsén, Alexander Alsén & Eskil Hartman (lokal ordförande Teknikcollege Laholm).
Erik Persson, Industritekniska programmet, Kattegattgymnasiet

Erik har utmärkt sig genom sitt starka intresse för konsten att svetsa. Under sin praktikperiod på Mercado Produktion AB har han varit en tillgång för företaget och gjort en otrolig resa i sin väg mot att bli en flygfärdig yrkesarbetare.

På bild från vänster: Ulf Anderberg (rektor), Anders Eriksson (lokal ordförande Teknikcollege Halmstad) & Erik Persson.

Om Teknikcollege Hallands stipendium

Stipendiet delas ut till elever på Teknikcollege-certifierade gymnasieskolor i Halland till ett värde av 2 500 kr. Det är en belöning för de som på ett utmärkt sätt har nyttjat möjligheterna att samverka med näringslivet under sin utbildning. Stipendierna delas ut vid skolavslutningen av lokala näringslivsrepresentanter och firas tillsammans med klasskamrater och lärare. Stipendiet syftar till att uppmuntra och inspirera elever att fortsätta sträva efter att utvecklas och göra karriär inom teknik- och industribranschen. Det är också instiftat för att belysa vikten av en teknisk utbildning för ungdomar som vill säkra sin framtida anställning.