Årets kompetenspris 2023

Varje år utser TEK Kompetens det företag som förtjänar årets kompetenspris på Halmstads näringslivsgala och i år gick utmärkelsen till Nitator.

Syftet med kompetenspriset som TEK delar ut är att uppmuntra företag som använder kompetensutveckling som ett strategiskt verktyg för att utveckla sina medarbetare och sin verksamhet. Att inspirera till ständigt lärande och lyfta de som aktivt arbetar för att utveckla, ta till vara och engagera sina medarbetare för att nå framgång.

Kompetenspriset 2023 utsågs till Nitator som tydligt visat att fokus på personal, verksamhetsutveckling och engagemang i samhället lönar sig. Att tänka utanför boxen och att våga, ger en företagskultur som andas mod och framåtanda. Kompetens och lärande är centralt hos den värdiga vinnaren Nitator.

Under näringslivsgalan den 27 oktober delades priset ut till Nitator. Hampus Petersson var på plats för att ta emot priset och han sa så här om att få ta emot årets kompetenspris:

– Det är väldigt glädjande att vår satsning på vår personal och vårt samhällsengagemang uppmärksammas. En del av vår vision är att vara regionens mest attraktiva arbetsplats, det uppnår vi genom en engagerad, kunnig och driven personal, då krävs ständig utveckling genom utbildning och delaktighet.
double-quoutes
– Det betyder mycket att få den här utmärkelsen och det är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Vi kommer fortsätta utveckla och utbilda vår personal, säger Hampus Petersson, vice VD, Nitator.

Vad krävs för att få priset?

TEK Kompetens delar årligen ut pris till de företag som uppnått eller har en tydlig strävan att:
• Genomföra långsiktiga och medvetna satsningar på personalens kompetensutveckling kopplat till verksamhetens mål och utmaningar.
• Hitta sätt att systematiskt lyfta lärande i det vardagliga arbetet.
• Främja en företagskultur där utveckling, nya idéer och lärande uppmuntras.
• Arbeta medvetet för att skapa goda förutsättningar för engagemang för en framgångsrik och attraktiv arbetsplats.
• Vara ekonomiskt hållbart - vara lönsamt.

Läs mer