UTVECKLING ÄR LÄTTARE TILLSAMMANS

Är du nyfiken på TEK´s utvecklingsprojekt?
Vi på TEK Kompetens är plattformen i Halland för kompetens- och utvecklingsfrågor. Vi skapar förutsättningar i för ett hållbart näringsliv genom bl.a. utbildningar, nätverk och projekt.
Alla våra insatser initieras utifrån företagens behov och utmaningar. Oavsett det är en kortare utbildning, ett yrkesnätverk eller ett längre utvecklingsprojekt.
I projekten stödjer vi bl.a. små- och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretag i Halland och vi tar med oss lärdomarna därifrån in i nya spännande utvecklingsinsatser.

Verkar det spännande?
Nedan ser du lite info om tre av våra projekt som är aktuella just nu.

Smart kompetens – Livsmedelsindustrins kompetensförsörjning

Smart kompetens är ett projekt som stärker företagens förmåga och vilja att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning med utgångspunkt från deras vardag och verklighet.
Projektet riktar sig till företag i livsmedelsindustrin med målet att utveckla och testa en hållbar metod/process för strategisk kompetensförsörjning, som företagen själva kan fortsatt arbeta vidare med. Den ska vara skalbar för företag och branscher. Metoden/processen ska vara tydligt kopplat till företaget mål och vision. Under projekttiden ska deltagande företag påbörja arbetet och på sikt själva ta kommandot i sin framtida strategiska kompetensförsörjning.

Är du intresserad? Vi söker 6 – 8 företag inom livsmedelsindustrin i Halland som är intresserade av att delta i projektet. Tag kontakt Paulin Rubensson, paulin@tek.se eller
Birgitta Lennermo, birgitta@tek.se

Digiresan 2.0 - Företagsutveckling genom digitalisering

Omvärldstrycket på företagen ökar, man ska ställa om på många olika sätt för att tillgodose marknaden.
Denna omställning kräver nya effektivare metoder för att säkerställa den långsiktiga affären och där digitalisering kan vara en del av lösningen.
Digiresan 2.0 stöttar tillverkande företag att tillämpa möjligheterna med digitalisering som en naturlig del i att utveckla sina affärer och sina cirkulära flöden. I projektet kommer 10 företag få möjlighet till fördjupade insatser utifrån denna målbild genom Digiresan 2.0. Det kommer göras digitaliseringsanalyser för att hjälpa företagen att förstå nuläge och potential. Nästa steg blir fördjupade insatser där det kommer ges möjlighet att ta in expertkompetens inom relevant utvecklingsområdet.

Är du intresserad?
Kontakta Pontus Lindström, pontus@tek.se

Kompa Halland – En chans att fortsätta utvecklas trots en pandemi

Projektet Kompa Halland startade när pandemin slog hårt mot de halländska företagen under sommaren 2020, med Högskolan i Halmstad som projektägare och TEK Kompetens som projektledare. Syftet var att företag skulle ha förutsättningar att möta framtiden med rätt kompetens för långsiktig konkurrenskraft och framtidskapacitet. I projektet erbjuds möjlighet till kompetensplanering baserat på företagets behov.

Hittills har över 1 200 personer, tillhörande 112 företag, fått utvecklingsmöjligheter i 105 olika utvecklingsinsatser.
Projektet är framgångsrikt och kommer nu förlängas till sista december 2022. Det finns fortsatt negativa effekter efter pandemin och en stor efterfrågan på kompetensstöd och utvecklingsinsatser och nu ges chansen att fortsatt stödja fler individer som i sin tur utvecklar sina företag.

Är du intresserad?
Kontakta Nasim Oveissi, nasim@tek.se

Ta del av alla våra projekt!

Läs mer