Återinvesteringar

Vi återinvesterar i den halländska framtiden.
Vi arbetar med utveckling. Både individers och organisationers utveckling.
Vår återinvestering av vårt överskott gör skillnad i unga människors liv – som kan bli era framtida medarbetare. Vi investerar i spetsutrustning på gymnasieskolorna i Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. Vi satsar också på framtidens medarbetare genom vårt samarbete med Ung Företagsamhet. Hittills har vi investerat över 16 miljoner kronor i framtiden. Det är vi stolta över! Tack alla medlemsföretag och kunder som bidrar till en långsiktig samhällsutveckling.

INVESTERINGAR 2021
Trots ett pandemi drabbat år så kan vi med glädje konstatera att vi även 2021 kunde investera närmare 500 000 kr till Ung Företagsamhet och gymnasieskolorna. Vi investerade i en vattenskärare som kan skära i olika material på att smart och hållbart sätt.
Denna teknik används idag mycket inom industrin. Tack vare detta kan de halländska eleverna arbeta med tekniken redan under sin utbildningstid.

VÅRA MEDLEMMAR BERÄTTAR

Vi kan se är att våra medlemmar är nöjda med att vi återinvesterar vårt överskott som verkligen gör skillnad. Ta del av när några av våra företag berättar med egna ord om våra återinvesteringar.