Framtidssäkrad företagssamverkan

Framtidssäkrad företagssamverkan

Om projektet

Under pandemin tog företagssamverkan mellan skola och näringsliv stryk och 30% av studerande gymnasieslever uppgav att de inte hade mött ett industriföretag under 2021. Lärarna vittnade om svårigheter med APL och att upprätthålla företagskontakterna. Genom ESF-projektet React-EU Framtidssäkrad företagssamverkan ville Teknikcollege hjälpa lärare och skolor att återskapa sina företagskontakter och ta dem till nästa nivå. Projektet TC REACT EU, framtidssäkrad företagssamverkan drevs av Teknikcollege Sverige där Teknikcollege Halland medverkade.

PROJEKTPERIOD
september 2022 – april 2023

MÅL
Projektets mål var att hjälpa lärare och skolor att återskapa sina företagskontakter och ta dem till nästa nivå.

MÅLGRUPP
Pedagogisk personal med ansvar för företagskontakter (exempelvis yrkeslärare, apl-samordnare, programansvarig TE/NA/TE4 eller motsvarande).

Kontaktperson

Petra Lindström
petra@tek.se
076-010 98 00

FINANSIÄRER