Arbetsrätt - grundutbildning

Utbildning för dig som vill få bättre kunskap om arbetsrättsfrågor. Du får ta del utav de lagar och avtal som finns gällande arbetsrätt. Ni kommer även arbeta tillsammans med fiktiva fall.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor, t.ex. verksamhetschefer eller medarbetare med personalansvar, personalchefer eller personalhandläggare samt andra som har behov av grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område.

Innehåll

- Juridisk översikt
- Avtalsrätt
- Arbetslagstiftningens grunder
- Kollektivavtal
- MBL
- Anställningsavtal
- Medarbetares skyldigheter
- Medarbetares misskötsamhet
- Uppsägning/avsked
- Arbetstid, övertid och ledigheter
- Rehabilitering
- Föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö
- Diskriminering