Digitaliseringsprogram

Teknikutvecklingen har gått snabbt, och digitaliseringens möjligheter kan utnyttjas för att öka konkurrenskraften och stärka affären. Men digitalisering är ett hjälpmedel, inte ett mål i sig!

Innehåll

Vet du hur ditt företag skall arbeta med digitalisering?

Utbildningen ger en genomlysning av ett företags alla delar och verksamhetsområden, och våra digitala verktyg kan vara intressanta och värdefulla att använda för just ditt företag.

Upplägget är följande:
• Inledande besök hos varje deltagande företag.
• Två halvdagars seminarium med minst en veckas mellanrum, bestående av en blandning av korta föreläsningar varvade med praktiska workshopar.
• En hemuppgift mellan varje halvdag.
• Efter seminariedagarna får varje företag en åtgärdsplan med prioriterade
aktiviteter för utveckling av den egna verksamheten.
• Besök några veckor efter seminariet för att följa upp åtgärdsplanen.

Två personer kan delta från varje företag. Priset är per företag.

Omfattning

8 timmar