Nya Dataskyddsförordningen GDPR - Actionnätverk

Syftet med Actionnätverket för den nya Dataskyddsförordningen är att företagen ska få hjälp att komma igång och genomföra de åtgärder som måste utföras enligt den nya lagen. Nätverket träffas åtta gånger. Varje tillfälle har ett tema där föreläsaren inleder med en genomgång och därefter arbetar deltagarna med sina egna utmaningar med hjälp av handledning av föreläsaren och utbyte av tankar med de andra deltagarna. Mellan varje kurstillfälle jobbar deltagarna vidare på egen hand. Kursen genomförs av Advokatfirman Delphi och PwC. Två personer kan delta från varje företag. Priset är per företag.

Innehåll

1. Uppstart
Presentation av deltagarna
Presentation om nya dataskyddsförordningen
Hur komma igång med arbetet? Formera personer som ansvarar för projektet.

2. Inventering och registerförteckning
Genomgång över hur inventering av behandlingar kan göras.
Modeller för att föra registerförteckning

3. Genomgång arbetet med inventering och registerförteckning
Diskussion kring lagliga grunder för behandling.

4. Intern policy och rutiner för behandling

5. Legala dokument

6. Informationssäkerhet och IT-rutiner- del 1

7. Informationssäkerhet och IT-rutiner – del 2

8. Uppsamlingsheat

Omfattning

25 timmar