Arbetsrätt

Utbildning för dig som vill få bättre kunskap om arbetsrättsfrågor. Du får ta del utav de lagar och avtal som finns gällande arbetsrätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor, t ex verksamhetschefer eller medarbetare med personalansvar, personalchefer eller personalhandläggare samt andra som har behov av grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område.

Innehåll

Arbetsrätt ger dig insikt i hur du bör agera när det gäller anställning, uppsägningar, omplaceringar och andra frågor som rör arbetsrätt.

1. Arbetslagstiftningens grunder
2. Kollektivavtal
3. MBL
4. Parternas rättigheter och skyldigheter (här ligger tyngdvikten på arbetstagarens skyldigheter och vad och när det klassas som misskötsamhet)
5. Vad kan, bör eller ska arbetsgivare göra vid anställds misskötsamhet
6. Arbetstid och ledighet
7. Rehabilitering och diskriminering

Målet med utbildningen: Efter denna utbildning skall du ha ökade kunskaper inom arbetsrätten och fått information om var du kan hitta lagar och avtal runt arbetsrätt.Omfattning

8 timmar