Ekonomi grund

Kursen ger dig en god förståelse om ekonomiska termer och underlättar samarbetet mellan ekonomipersonal och övriga på företaget och främjar då företagets resultat.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som inte arbetar inom ekonomifunktionen men behöver en god inblick i företagets ekonomi.

Innehåll

Ekonomiska begrepp
•Inkomster - utgifter
•Intäkter - kostnader
•Inbetalningar - utbetalningar

Grundläggande bokföring
•Bokföringen steg för steg
•Varför ska man ha en bokföring?
•Olika begrepp
•Praktiska övningar i hur man bokför

Olika företagsformer
•Fördelar - nackdelar
•Personligt ansvar

Förstå och använda ekonomiska rapporter
•Analysera ett företags ekonomiska rapporter

Årsredovisning
•Tillgångar och skulder
•Intäkter - kostnader
•Balans -och resultatkonton

Att upprätta ett årsbokslut
•Periodiseringar, avskrivningar, avstämningar mm.

Budget
•Varför gör man en budget?
•Olika typer av budget
•Hur upprättar man en resultatbudget?

Förstå innebörden av nyckeltal
•Genomgång av ett antal viktiga nyckeltal
•Beräkning av ett antal nyckeltal
•Analys av ett antal nyckeltal i kombination

Utbildningen genomförs i Varberg

Omfattning

16 timmar