Ekonomistyrning grund

Kursen ger dig grundläggande/uppdaterade kunskaper kring ekonomiska begrepp samt rapportering. Du får också arbeta med metoder för enklare analyser och styrmedel. Målet är att du ska få en bättre förståelse för de ekonomiska sambanden.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som inte är ekonom, men som har en roll i verksamheten där ekonomin har stor betydelse för att förstå och fatta beslut kring verksamheten.

Innehåll

Grundläggande ekonomi

- Resultat- & balansrapport
- Likviditet
- Fasta & rörliga kostnader
- Tillgångar & skulder
- Inkomster & Utgifter
- Intäkter & kostnader
- Periodiseringar, avskrivningar, avstämningar m m

Styrning och Analys

- Lönsamhet
- Nyckeltal
- Kassaflöde
- Verksamhetsmått
- Ekonomisk planering
- Budgetering - Vad, Hur och Varför?
- Analys av egna verksamheten

Pedagogiken bygger mycket på övningar och arbete med case, vilket gör att teorin hela tiden kopplas till praktiska exempel.

Konkreta exempel på vad du kan efter kursen är:
- Förstå och använda ekonomiska termer
- Dra slutsatser och beskriva samband för att kunna starta och delta i ekonomiska resonemang
- Kunskap om olika sätt att påverka lönsamheten
- Processen för att upprätta en likviditet budget

Omfattning

16 timmar