Vi erbjuder utbildningar inom Verksamhetsutveckling.

De flesta utav våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.

Hittar du inte en kurs som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig?

Vårt utbud

Förfina ditt urval
Datumsatta utbildningar: 5 st
Utbildning Plats Nästa tillfälle Längd

Ekonomiutbildning för chefer

Som chef/ledare med ekonomiskt ansvar behöver du ha en förståelse för vad som utvecklar företagets lönsamhet. Kursen riktar sig till dig som är chef och behöver få grunderna inom ekonomiska begrepp och samband eller behöver en uppfräschning av dina kunskaper.

Plats: TEK Kompetens Slottsmöllan 10 B Halmstad Nästa tillfälle: 2018-03-13

Livscykelanalys - Förstå och genomföra

Utbildning som ger dig kunskaper i att genomföra, beställa och förstå en LCA.

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B Nästa tillfälle: 2018-04-11 Längd: 6h

Arbetsrätt

Utbildning för dig som vill få bättre kunskap om arbetsrättsfrågor. Du får ta del utav de lagar och avtal som finns gällande arbetsrätt.

Plats: Tek Kompetens,Birger Svenssons väg 34 A, Varberg Nästa tillfälle: 2018-04-25 Längd: 8h

Kvalitetsteknik - Bygga Kvalitetsledningssystem

För att lyckas vara fortsatt konkurrenskraftig på den marknad ni befinner er och kanske även hitta nya marknader krävs struktur och systematik. Med ett ledningsstöd synliggörs verksamhetens funktion och strategier kan förmedlas framgångsrikt vilket i sin tur gör att medarbetarna drar åt samma håll.

Plats: TEK Kompetens Slottsmöllan 10 B Halmstad Nästa tillfälle: 2018-05-03

Digitaliseringsprogram

Teknikutvecklingen har gått snabbt, och digitaliseringens möjligheter kan utnyttjas för att öka konkurrenskraften och stärka affären. Men digitalisering är ett hjälpmedel, inte ett mål i sig!

Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10 B, Halmstad Nästa tillfälle: 2018-05-15 Längd: 8h

Ej datumsatta utbildningar: 16 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.
Utbildning

Att läsa och förstå bokslut

I samband med bedömning av företag och övriga motparter, värdering av underleverantörer, eller vid köp och försäljning av företag behöver man kunna läsa och förstå ett bokslut utan att ha särskilda förkunskaper i bokföring eller bokslutsteknik. Konsten att läsa bokslut på rätt sätt ger ofta möjlighet att upptäcka nya kundbehov och merförsäljning.

Till intresseanmälan

Bokföring Grund

En Bokföringsutbildning för dig som vill lära dig grunderna inom bokföring samt praktisk tillämpning i Visma Administration.

Till intresseanmälan

Ekonomi grund

Kursen ger dig en god förståelse om ekonomiska termer och underlättar samarbetet mellan ekonomipersonal och övriga på företaget och främjar då företagets resultat.

Till intresseanmälan

Ekonomistyrning grund

Kursen ger dig grundläggande/uppdaterade kunskaper kring ekonomiska begrepp samt rapportering. Du får också arbeta med metoder för enklare analyser och styrmedel. Målet är att du ska få en bättre förståelse för de ekonomiska sambanden.

Till intresseanmälan

Familjeföretag, en outnyttjad resurs och potential.

Familjeföretag har resurser och potentialer som andra företag saknar. Det finns där naturligt och fungerar som drivkraft, vilja och engagemang. Den här utbildningen syftar till att synliggöra, stärka och utveckla dessa resurser och potentialer.

Till intresseanmälan

Hållbarhetskommunikation steg 1

En djupdykning i hur företag kan kommunicera kring sitt hållbarhetsarbete på ett effektivt och korrekt sätt.

Till intresseanmälan

Hållbarhetskommunikation steg 2

Nu kommer en fristående fortsättning på förra årets uppskattade utbildning i hållbarhetskommunikation. Under denna eftermiddag fördjupar vi oss i hur man kan få med hela organisationen med på tåget i hållbarhetsarbetet.

Till intresseanmälan

Inköp grund

Inköp grund är en utbildning kring inköp för alla i din organisation som kommer i kontakt med inköpsfrågor. För dig som är ny som inköpare eller för dig som arbetar med inköp men inte har funktionen inköp. Tidigare hette kursen Inköp för icke inköpare.

Till intresseanmälan

Internrevision av ledningssystem för kvalitet ISO 9001:2015 och miljö 14001:2015

Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för att kunna genomföra interna revisioner av ledningssystem enligt nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 på ditt företag.

Till intresseanmälan

Lean, Värdeflödesanalys Workshop

Kursen ger dig kunskaper och möjlighet att träna på hur man göra värdeflödesanalyser.

Till intresseanmälan

Medarbetarskap och ledarskap Att styra med värderingar!

Till intresseanmälan

Nya Dataskyddsförordningen GDPR - Actionnätverk

Syftet med Actionnätverket för den nya Dataskyddsförordningen är att företagen ska få hjälp att komma igång och genomföra de åtgärder som måste utföras enligt den nya lagen. Nätverket träffas åtta gånger. Varje tillfälle har ett tema där föreläsaren inleder med en genomgång och därefter arbetar deltagarna med sina egna utmaningar med hjälp av handledning av föreläsaren och utbyte av tankar med de andra deltagarna. Mellan varje kurstillfälle jobbar deltagarna vidare på egen hand. Kursen genomförs av Advokatfirman Delphi och PwC. Två personer kan delta från varje företag. Priset är per företag.

Till intresseanmälan

Nya ISO 14001:2015 – komplettering för Intern revisorer

Kompletteringsutbildning för verksamma internrevisorer.

Till intresseanmälan

Nya ISO 9001:2015 komplettering för Intern revisorer

Kompletteringsutbildning för verksamma internrevisorer.

Till intresseanmälan

Rätt fokus i styrelsearbetet SME

Certifieringsutbildning som ger dig ökad kunskap inom bolagsstyrning och styrelsearbete och ger verktyg för ett mer professionellt styrelsearbete.

Till intresseanmälan

Styrelseverkstad

Genom utbildningen får du stöd att gå från ord till handling i att starta upp ett aktivt styrelsearbete i ditt företag.

Till intresseanmälan