Tillbaka till alla Utbildningar

Lean, Värdeflödesanalys Workshop

Kursen ger dig kunskaper och möjlighet att träna på hur man göra värdeflödesanalyser.

Målgrupp

Alla som behöver praktiska planerings- och förbättringsverktyg för den egna verksamheten.

Innehåll

Mål:

-Att förse deltagaren med praktiska planerings- och förbättringsverktyg för den egna verksamheten.
-Att utveckla förmågan att se flödet i arbetsprocessen genom att såväl kartlägga och analysera nuvarande tillstånd som att rita en karta över ett framtida bättre tillstånd.
-Ge kunskap att direkt i verksamheten introducera och träna en metodik för kartläggning och analys av värdeflöden.
Genom design av värdeflöden skapas möjlighet till att dramatiskt korta genomloppstider och höja produktiviteten.
Design av värdeflöden är ett effektivt verktyg för kommunikation, verksamhetsplanering och hantering av förändringsprocessen.
Grundidén är att genom helhetssyn tydliggöra sambandet mellan informations- och materialflöden samt källor till slöseri.

Omfattning

16 timmar