Tillbaka till alla Utbildningar

Hållbarhet för små och medelstora företag

Kursen ger dig en grundläggande kunskap om hållbarhetsbegreppet och dess olika dimensioner. Du får en förståelse för och konkreta tips på hur du kan strukturera och utveckla hållbarhetsarbetet i din organisation.

Målgrupp

Hållbarhetssamordnare, Hållbarhetsansvariga, Miljösamordnare, Kvalitets och miljöansvariga på små och medelstora företag med krav från kunder och andra intressenter att arbeta mer strategiskt med hållbarhet.

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

- Hållbarhetsbegreppet
- Övergripande standarder och styrande initiativ
- Vad är affärsnyttan
- Att göra en intressent- och väsentlighetsanalys
- Kommunikation av hållbarhetsarbetet