Tillbaka till alla Utbildningar

Business Excellence Program

Tillsammans med IHM Business School har vi ackumulerat uttalade behov och skapat en utbildning inom företagande och affärsmässighet för SME-företag. Business Excellence Program är helt anpassat till dina och övriga deltagares affärs- och ledarutmaningar. Tillsammans med andra i liknande situationer, kommer ni påbörja en lärandeupplevelse som ger förutsättningar att utveckla era företag.

Målgrupp

För dig som antingen driver ditt eget företag eller har en ledande roll (idag eller väntas få på sikt).

Innehåll

Utbildningen består av 6 ämnesområden som också är centrala för att utveckla ditt ledarskap och ge ditt företag växtkraft:
• Organisationsutveckling/Affärsmannaskap
• Säljutveckling
• Marknadsföring/varumärke
• Ledarskap
• Ekonomistyrning/finansiering
• Verksamhetsstyrning/Prestation & Resultat

Utbildningen kommer att varva möten, lärande, E-learning, individuell coaching och erfarenhetsutbyte ute på värdföretag. Dessutom får du unika möjligheter att utbyta erfarenheter och bygga nätverk för att diskutera och arbeta tillsammans med gemensamma frågeställningar och affärsutmaningar.

HUVUDFOKUS: AFFÄRSNYTTA
Business Excellence Program är en utbildning som ska ge praktiskt användbar kunskap som leder till affärsnytta i deltagarnas organisationer. Därför är det viktigt att skapa en stark koppling mellan de teorier, processer och idéer som tas upp i undervisningen och deltagarnas dagliga arbete.

Ett viktigt led i denna verklighetsbaserade pedagogik är att fånga din och ditt företags utmaningar och problemställningar inom respektive ämnesområde vilket blir extra tydligt om du ansöker om att agera värdföretag inom ett ämnesområde.

I samband med din/ert företags anmälan så uppmanas du att fundera över och återkomma med vilka ämnesområde samt frågeställningar och affärsutmaning kopplat till detta ämne som är mest intressant för dig och ditt företag samt om du önskar vara värdföretag. Som värdföretag får du en unik möjlighet att parallellt med undervisningen och tillsammans med övriga deltagare arbeta med och förhoppningsvis lösa ett reellt problem som just ni står inför.

AVGIFTER
67 500 kr exkl. moms per deltagare/värdföretag
125 000 kr exkl. moms för 2 deltagare/värdföretag

I kursavgiften ingår utbildningsmaterial, luncher, fika/kaffe samt middag på konferenshotell i samband med Kick-In. Kostnad för resa och eventuellt boende för kursdeltagare ingår inte.

ANSÖKAN
För ansökan vänligen kontakta Nasim Oveissi på 076-309 53 35 eller nasim@tek.se

Business Excellence Program