Tillbaka till alla Utbildningar

Business Excellence Program

Tillsammans med IHM Business School har vi på TEK kompetens skapat en utbildning inom företagande och affärsmässighet, som bygger på uttalade behov från små och medelstora företag, (SME). Business Excellence Program är helt anpassat till dina och övriga deltagares affärs- och ledarutmaningar. Tillsammans med andra i liknande situationer, kommer ni påbörja en lärandeupplevelse som ger förutsättningar att utveckla både dig själv och företaget.

Målgrupp

För dig som antingen driver ditt eget företag och/eller har en ledande roll, eller är på väg till en ledande roll.

Innehåll

Utbildningen består av 6 ämnesområden som också är centrala för att utveckla ditt ledarskap och ge ditt företag växtkraft:

• Organisationsutveckling/Affärsmannaskap
• Säljutveckling
• Marknadsföring/varumärke
• Ledarskap
• Ekonomistyrning/finansiering
• Verksamhetsstyrning/Prestation & Resultat

Utbildningen kommer att varva möten, lärande, E-learning, individuell coaching och erfarenhetsutbyte ute på företagen. Vid varje sammankomst är man hos ett av de deltagande företagen, s.k. värdföretag som får lite extra fokus och belyser de utmaningar de har just nu. Du får dessutom unika möjligheter att utbyta erfarenheter och bygga nätverk för att diskutera och arbeta tillsammans med gemensamma frågeställningar och affärsutmaningar.

HUVUDFOKUS: AFFÄRSNYTTA
Business Excellence Program är en utbildning för dig som är ledare eller ska bli ledare. Utbildningen ger dig praktiskt användbar kunskap som leder till affärsnytta i deltagarnas organisationer. Därför är det viktigt att skapa en stark koppling mellan de teorier, processer och idéer som tas upp i undervisningen och deltagarnas dagliga arbete.

Ett viktigt led i denna verklighetsbaserade pedagogik är att fånga din och ditt företags utmaningar och problemställningar inom respektive ämnesområde.
Detta blir extra tydligt om du ansöker om att agera värdföretag inom ett ämnesområde.

I samband med er anmälan så fundera över vilka ämnesområde som är extra intressanta för er.
Önskar ni dessutom vara värdföretag så är det bra om ni har tänkt på vilka frågeställningar och affärsutmaning som är kopplat valt ämnesområde.
Som värdföretag får du en unik möjlighet att parallellt med undervisningen och tillsammans med övriga deltagare, arbeta med och förhoppningsvis lösa ett reellt problem som just ni står inför.


AVGIFTER
67 500 kr exkl. moms per deltagare/värdföretag
125 000 kr exkl. moms för 2 deltagare/värdföretag

I kursavgiften ingår utbildningsmaterial, luncher, fika/kaffe samt middag på konferenshotell i samband med Kick-In. Kostnad för resa och eventuellt boende för kursdeltagare ingår inte.

ANSÖKAN
För ansökan vänligen kontakta Nasim Oveissi på 076-309 53 35 eller nasim@tek.se

Business Excellence Program