Agil produktutveckling- Scrum för hårdvara

För dig som är intresserad av agila arbetssätt och Scrum för produktutveckling av hårdvaruprodukter. Du får lära dig Scrumramverket genom att arbeta med ett praktiskt exempel under tre sprintar.

Målgrupp

Ingenjörer, projektledare, linjechefer och andra som är intresserade av agila arbetssätt och Scrum för produktutveckling av hårdvaruprodukter.
Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Agila arbetssätt har använts inom mjukvaruföretag under mer än 20 år. Idag är det en förutsättning för att vara konkurrenskraftig. Även andra branscher är utsatta för förändringar och önskemål om snabba leveranser, detta gör att arbetssättet appliceras mer och mer även utanför mjukvara och IT. Därför finns det nu praktisk
erfarenhet av att införa agila metoder för hårdvaruutveckling.

Efter utbildningen har deltagaren genom teori och praktiska övningar erhållit kunskaper,
erfarenheter och färdigheter samt en grundläggande förståelse av:

• Agilt arbetssätt och dess viktiga principer och värderingar.

• Scrumramverket med dess roller, evenemang och artefakter.

• Anpassningar som behöves vid hårdvaruutveckling.

• Att realisera en enkel produkt i team med övriga kursdeltagare.

• Att som Scrum Master facilitera arbetet i ett Scrum Team och dess omgivning.

METOD
Vi erbjuder en intensiv och interaktiv 2 dagars utbildning där du lär dig Scrum anpassat för hårdvaruutveckling, där teoretiska avsnitt varvas med gruppövningar och reflektioner, helt utan omfattande powerpointpresentationer och mjukvaruexempel. Med eller utan teknisk bakgrund lär du dig Scrumramverket genom att arbeta med ett praktiskt exempel under tre sprintar.

INNEHÅLL
• Agila Manifestot , Principer & Värderingar

• Scrum och dess historia

• Scrumramverket

• Rollerna i Scrum

• Evenemang i Scrum

• Artefakter i Scrum

• Anpassningar för hårdvaruutveckling med Scrum

• Analysera ett verkligt produktfall

• Gruppsammansättning i en komplex miljö

• Hantera visioner och planer på hög nivå

• Skapa produktbacklogg

• Sprintplanering av en MVP (Minimum Viable Product)

• Praktiskt utförande av en sprint

GENOMFÖRANDE OCH CERTIFIERING
Teoretiska avsnitt varvas med gruppövningar som följs av reflektioner i grupp.
Vid lämpliga tillfällen bryter kursledarna arbetet för att tillsammans med gruppen reflektera över händelser och hur dessa lämpligtvis faciliteras av en Scrum Master.
Efter avslutad kurs har deltagaren möjlighet att genomföra ett test hos Scrum Alliance ® för att erhålla sin ScrumMaster ® certifiering.
(Pris för certifiering är 500 kr exkl. moms och tillkommer utöver utbildningen)