Bokföring Grund

En Bokföringsutbildning för dig som vill lära dig grunderna inom bokföring samt praktisk tillämpning i Visma Administration.

Innehåll

Bokföringens grunder
· Löpande bokföring
· Kontoplan
· Momsregler
· Kreditaffärer – Inköp och försäljning
· Vanliga affärshändelser
· Avstämningar
· Periodisering

Praktisk tillämpning i Visma Administration
· Kund- och leverantörsfakturor
· In- och utbetalningar
· Journaler
· Manuella verifikationer

Omfattning

24 timmar