Medarbetarskap och ledarskap Att styra med värderingar!

Innehåll

Dagens organisationer förväntar sig att medarbetare tar ansvar och fattar beslut. I alla de situationer då det saknas tydliga regler och riktlinjer används kultur och värderingar som en guide till rätt beslutsfattande. Kultur och värderingar har blivit allt mer aktuellt. Ryktet om ett företag sprider sig snabbt, oavsett om det är positivt eller negativt. Som organisation handlar det om att medarbetare lever kulturen och skapar varumärket.

De flesta organisationer har insett att om de som lag har gemensamma spelregler och sätt att vara, blir det enklare att arbeta tillsammans och tydligare för kunderna vad som skiljer denna organisation från något annan. 8 av 10 organisationer har framtagna värdeord, men endast 2 av 10 har lyckats få kulturen att genomsyra organisationen och påverka beslutsfattande.
Aktivt ledarskap har sedan 2002 aktivt arbetat med att stödja företag och organisationer i att göra värderingarna levande i vardagen och uppnå såväl ekonomiska, och personella vinster.

Omfattning

4 timmar