Tillbaka till alla Utbildningar

Entreprenadjuridik I - Grundkurs

En bred och grundläggande utbildning i Entreprenadjuridik

Målgrupp

Alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn: konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister m. fl.

Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Entreprenadjuridik I - Grundkurs är en mycket populär och omtyckt kurs för Dig som kommer i kontakt med anbud, avtal, AB 04 och ABK 09 i alla typer av entreprenader.
Inom bygg, anläggning, installation och fastighetssektorn är tvister vanliga.
En grundkurs i Entreprenadjuridik är ett bra sätt att vara informerad om vilka regler som gäller samt undvika processer som tar Din tid, energi och pengar.
Kursen är grundläggande och det som behandlas är följande:
Dag 1:
Grundläggande avtalsrätt
Avtalslagen - När blir anbud bindande?
Vad gäller om man av misstag angett fel anbudssumma?

Upphandlings- och entreprenadformer
Hur skiljer sig ansvaret för fel vid olika upphandlings- och entreprenadformer?

- Utförandeentreprenad
- Totalentreprenad
- Underentreprenad

ABK 09 - Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag
- Vad innebär uppdrag preciserat i samråd?
- Under vilka förutsättningar kan man som konsult bli skadeståndsskyldig?
- Vilka skador omfattas av konsultansvarsförsäkringen?
Övningsuppgifter


Dag 2:
- AB 04 - Allmänna bestämmelser
Det entreprenadjuridiska avtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.

Kapitel 1: Omfattning
Kapitel 2: Utförande
Kapitel 3: Organisation
Kapitel 4: Tider
Kapitel 5: Ansvar och avhjälpande
Kapitel 6: Ekonomi
Kapitel 7: Besiktning
Kapitel 8: Hävning
Kapitel 9: Tvistelösning
Kapitel 10: Förenklad tvistelösning

Vi går igenom viktiga avsnitt i AB 04 och berör till exempel:
* Omfattningen av kontraktsarbetena
* Motstridiga uppgifter – särskilt ansvar för angivna mängder
* Entreprenörens rätt till kostnadsreglering för ÄTA-arbeten
* Garantiansvar och ansvar efter garantitiden
* Särregleringar, fasta bestämmelser och täckbestämmelser
* AB-U 07 för underentreprenörer
* Besiktningsregler bl.a. slutbesiktningens rättsverkan
* Praktiska konsekvenser av AB 04 och AB-U 07