Familjeföretag, en outnyttjad resurs och potential.

Familjeföretag har resurser och potentialer som andra företag saknar. Det finns där naturligt och fungerar som drivkraft, vilja och engagemang. Den här utbildningen syftar till att synliggöra, stärka och utveckla dessa resurser och potentialer.

Målgrupp

Ägarledda familjeföretag

Innehåll

- Familjeföretagens unika potential och styrka
- Relationer och affärer
- Utforska era förbättringsområden
- Verktyg och strategi

De nära relationer som finns i familjeföretaget kan innebära utmaningar men också otroliga möjligheter. Under utbildningen får du kunskap om hur du kan nyttja dessa möjligheter för att skapa en lönsam verksamhet. Välfungerande familjeföretag har ofta ett mer långsiktigt tänkande och är också enligt undersökningar mer lönsamma än andra typer av företag.

Utbildningen varvas med teori, praktik och övningar. Under utbildningen definierar deltagarna sina egna förbättringsområden och får skräddarsydda verktyg att använda i sin egen verksamhet.
Efter utbildningen har du som kursdeltagare utformat en strategi och plan som du kan jobba vidare med.


Omfattning

16 timmar