Styrelseverkstad

Genom utbildningen får du stöd att gå från ord till handling i att starta upp ett aktivt styrelsearbete i ditt företag.

Målgrupp

För dig som vill att ditt företag skall utvecklas vidare och komma igång med ett aktivt styrelsearbete.

Innehåll

Det övergripande målet är att du ska komma igång med en aktiv styrelse och kursen avslutas med att du tar ett riktigt, och viktigt steg mot att rekrytera en extern ledamot.

- Handfast vägledning att gå från ord till handling.
- Inspiration av företagare som använt styrelsen som resurs i tillväxtarbetet.
- Hjälp att ta fram kompetensprofil för extern styrelseledamot.
- Utvidgar ditt nätverk och ger dig möjlighet att prova att vara "styrelseledamot" till dina kurskollegor.
- Ger grundkunskap i styrelsearbete.

Kursen omfattar tre tillfällen och avslutas med att du antingen annonserar efter ledamot/ledamöter i StyrelseAkademiens kandidatbank eller att du får tillgång till ett bollplan vid två tillfällen för att hjälpa dig vidare i din process.


Omfattning

24 timmar