Rätt fokus i styrelsearbetet SME

Certifieringsutbildning som ger dig ökad kunskap inom bolagsstyrning och styrelsearbete och ger verktyg för ett mer professionellt styrelsearbete.

Målgrupp

Utbildningen är grundläggande och vänder sig till alla som är intresserade av att utvecklas inom ägar- och styrelseområdet. Du kan vara ägare, styrelseledamot eller VD, eller på annat sätt ha
en relation till styrelsearbetet.


Innehåll

"Rätt Fokus i styrlelsearbetet" är en certifieringsutbildning som bygger på de senaste rönen om hur styrelser bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet. Teori och exempel från olika verksamheter varvas med tillfällen till eget arbete och gruppdiskussioner.

Rubriker för utbildningen är:
- Rätt styrning
- Rätt bemanning
- Rätt inriktning
- Rätt arbetssätt.


Den nya tidens styrelsearbete
Intresset för styrelsearbete och bolagsstyrning har ökat och ägare och andra intressenter har upptäckt att bra bolagsstyrning bidrar aktivt till företagets framgång. Det gäller alla typer av företag, oavsett bransch och storlek. Dessutom börjar organisationer – ex de ideella – att tillämpa liknande styrning som företagen. Något håller på att hända.


DET HÄR VILL VI ATT DU NÅR
Utbildningen tar sikte på dig som vill öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Att göra dem både bredare och djupare. Du vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande. Du vill mera aktivt bidra till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.

SÅ HÄR GENOMFÖRS UTBILDNINGEN
Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi ny kunskap, du och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser och erfarenheter, vi diskuterar tillsammans och i grupper hur våra verkligheter kan göras bättre. Till varje utbildningstillfälle får du ett anpassat studiematerial och vår ledstjärna är en bok som handlar om just bolagsstyrning och styrelsearbete. Utbildningsmaterialet är framtaget inom StyrelseAkademien och bygger på de senaste rönen från såväl svensk som internationell horisont.

CERTIFIERING
Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete. En halvdag tillkommer för de som vill skriva provet för certifiering.

LÄRARE
Alla våra lärare är ackrediterade.

Omfattning

16 timmar