Pneumatik modern industriell (Pneumatik - grundkurs)

Kursen ger grundläggande kunskaper om pneumatik och innehåller teoretiska genomgångar i kombination med praktiska övningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till drifts- och underhållspersonal, montörer, mekaniker, elektriker, produktionstekniker samt alla som arbetar med pneumatiska anläggningar.
Förkunskaper: Teknisk förståelse

Innehåll

Kursinnehåll:
• Beredning av tryckluft
• Uppbyggnad och funktion hos pneumatiska och elektropneumatiska komponenter
• Symbolik enligt ISO 1219
• Sekvensstyrning med rörelsediagram och flödesschema
• Tryckstyrning med tryckvakt
• Utveckling av praktiska problem till pneumatiska scheman och uppkopplingar
• Vakuumteknik
• Logiska styrningar
• Hastighetsreglering
• Simulering med FluidSIM

Utbildningen genomförs i samarbete med Festo AB.

Omfattning

20 timmar