Modern produktionsteknik

Kursen ger dig kunskaper om ett antal olika metoder för att arbeta med förbättringsprogram och effektivisering inom produktion.

Målgrupp

Personer som behöver förstärka sina metoder för att genomföra förbättringsprogram.

Innehåll

Del 1: Metoden.

Företagets layout.

Den enskilda arbetsplatsen

Påverka produktutformning

-Olika typer av layouter beroende på verksamhet.
Del 2: Prestationen.

Att mäta arbete

- Arbetsstudier

- Frekvensstudier

- Standartids system

- Psykosocial arbetsmiljö
Del 3: Utnyttjandegraden

Värdeskapande

- Effektivitet – Produktivitet

- TAK analyser

- Hur minska variation

- Förebyggande underhåll

- Ständiga förbättringar

Omfattning

24 timmar