Modern industriell hydraulik (Hydraulik, grundkurs)

Deltagarna har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper för att arbeta effektivt med hydraulik i produktionen.

Målgrupp

Drifts- och underhållspersonal, montörer, mekaniker, elektriker, produktionstekniker samt alla som arbetar med hydrauliska anläggningar

Innehåll

· Grundläggande fysikaliska principer inom hydraulik
· Symbolik enligt ISO 1219
· Uppbyggnad och funktion hos hydrauliska och elektrohydrauliska komponenter
· Utveckling av praktiska problem till hydrauliska scheman och uppkopplingar
· Standardlösningar för styrning av kraft, hastighet och rörelseriktning:
1) Tryckstyrning med indirekt styrda ventiler
2) In- och utloppsstrypning samt ”Bleed-off”
3) Riktningsstyrning av olika arbetselement
· Hängande last
· Effekt och verkningsgrad
· Kontroll av föroreningar och val av hydrauliska medier
· Temperaturkontroll (också som hjälpmedel vid felsökning)
· Miljö och säkerhet
· Förutom teoretiska genomgångar genomförs ett stort antal praktiska övningar, allt med inriktning mot praktisk tillämpning
Kursnytta
· Förbättrad kommunikation på ”fabriksgolvet”
· Industrirelaterad kunskap om hydrauliska system
· Reducerad driftskostnad
· Minskat stillestånd
· Korrekt val av komponenter och funktion
· Bra grund för fortsatt utbildning

Efter genomförd kurs kan/har deltagarna:
designa, montera och testa grundläggande hydrauliska kretsar
underhålla och felsöka grundläggande hydrauliska komponenter och styrsystem
identifiera samt beskriva funktion, konstruktion, designfördelar hos hydrauliska komponenter
identifiera och förklara grafiska symboler samt tolka hydraulikdiagram
tolka tekniska specifikationer och data för hydrauliska komponenter och system
utföra enkla beräkningar av tryck, flöde och kraft
grundläggande kunskap om utveckling och aktuella trender inom hydraulkomponenter och deras tillämpning

Omfattning

24 timmar