Elunderhåll

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om felsökning och elunderhåll på maskinutrustning. Kursen erbjuder ett stort antal praktiska övningar.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till mekaniker och processpersonal som bl a vill lära sig grunderna om felsökning och elunderhåll på maskinutrustning.

Innehåll

• Elektriska grundbegrepp och mätteknik.
• Elsystemets uppbyggnad, kopplingsutrustning, apparater mm
• Elmaskiner, skydds- och kringutrustning.
• Elfaran, gällande regler, skyddsåtgärder, behörighet
• Läsning av elscheman, standardisering
• Rikligt med praktiska övningar, felsökning på industriella utrustningar mm

Omfattning

24 timmar