Att kunna läsa elscheman

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i att läsa och förstå elscheman.

Målgrupp

Anställda som handhar skötsel av maskiner och som har insikt i funktionen av någon typ av apparatskåp.

Innehåll

Kursen kommer att ge deltagarna kunskap i att läsa och förstå:
Symboler
Kretsschema
Förbindningsscheman
Beteckningar inom elscheman

Omfattning

24 timmar