Tillbaka till alla Utbildningar

Maskinsäkerhetskrav – maskindirektivet, riskbedömning och riskreducering av nya, begagnade och ombyggda maskiner

Kursen baseras på de obligatoriska krav som Maskindirektivet ställer. Du som deltar får kunskaper om dess innehåll samt olika metoder för riskbedömning och riskreducering samt kännedom kring hur direktiv, föreskrifter och standarder inom området påverkar företagets verksamhet vid utveckling, konstruktion och ombyggnad av maskiner.

Målgrupp

De som ansvarar för och/eller arbetar med konstruktion/tillverkning av maskiner eller kvalitet, inköp, produktion, underhåll, ombyggnad, säkerhet etc. och som behöver kunskap i vilka krav som ställs på riskbedömning och riskreducering.

Innehåll

Deltagarna ska känna till hur direktiv/föreskrifter och standarder inom området påverkar företagets verksamhet vid utveckling ,konstruktion och ombyggnad av maskiner samt processen vid riskbedömning och riskreducering som ingår i CE-märkningsprocessen.
Även känna till grundläggande principer och ansvarsfördelning mellan leverantörer av maskiner/maskingrupper/ombyggnader.
Kursen baseras på Maskindirektivets krav som är obligatoriska.
Krav i EU-direktiv och föreskrifter för nya och begagnade maskiner
Ansvar vid leverans och inköp av maskiner, delmaskiner och (del)system
Maskingrupper och ombyggnad av maskiner.
Produktionsanpassad säkerhet och systemtänkande.
Teknisk tillverkningsdokumentation och bruksanvisning.Omfattning

8 timmar