YKB - Fortbildning Delkurs 5: Trafiksäkerhet och kundfokus

Vi tar upp riskerna i trafiken och agerande i krissituationer samt diskuterar om vad föraren kan göra för att bidra till att företagets anseende höjs.

Innehåll

Syfte: Vi tar upp riskerna i trafiken och agerande i krissituationer samt
diskuterar om vad föraren kan göra för att bidra till att företagets
anseende höjs.

Mål: Kursdeltagaren ska kunna utföra en transport på ett tryggt och
säkert sätt och vara medveten om riskerna i trafiken. Kursdeltagaren
kommer därmed också att arbeta för att varumärket stärks.

Denna utbildning genomförs med med löpande starter, kontakta oss för mer information 035-17 18 90 el. 0340-155 55

Omfattning

9 timmar