YKB - Fortbildning Delkurs 3: Lagar och regler

Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider i och utanför Sverige samt reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för godstransporter.

Innehåll

Syfte: Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som
gäller för arbetstider, kör- och vilotider i och utanför Sverige samt
reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för
godstransporter.

Mål: Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna reglerna för kör- och
vilotider, färdskrivare och känna till bestämmelserna för
godstransporter.

Denna utbildning genomförs med med löpande starter, kontakta oss för mer information 035-17 18 90 el. 0340-155 55

Omfattning

9 timmar