YKB - Fortbildning Delkurs 1: Sparsam körning

Kursdeltagaren får ökad förståelse om vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Innehåll

Syfte: Kursdeltagaren ska få ökad förståelse om vikten av att spara bränsle
ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Mål: Kursdeltagaren ska kunna optimera bränsleförbrukningen.

Denna utbildning genomförs med med löpande starter, kontakta oss för mer information 035-17 18 90 el. 0340-155 55


Omfattning

8 timmar och 45 minuter