Automation för operatörer

Deltagaren har efter genomgången kurs nödvändiga kunskaper för att arbeta effektivt och säkert i en automatiserad produktion.

Målgrupp

Operatörer
Förkunskaper: Teknisk förståelse

Innehåll

Efter kursen kan deltagaren:
•upptäcka avvikelser från normal drift
•åtgärda / rapportera avikelser på maskinen
•förstå betydelsen av korrekta inställningar på maskinen
•ha kunskaper om farorna i en automatiserad produktion
•ha kunskaper om signalflödet i en automatiserad produktion

Förutom teoretiska genomgångar genomförs ett stort antal praktiska övningar, allt med inriktning mot praktisk tillämpning.

Utbildningen genomförs i samarbete med Festo AB.

Omfattning

16 timmar