FMEA - hitta och förhindra felen innan de uppstår

Kursen ger dig kunskaper om FMEA som är ett vedertaget och effektivt verktyg för att identifiera och förebygga fel.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar med produkt-, produktions- och kvalitetsutveckling.
FMEA är en av de viktigare metoderna att behärska i utveckling av produkter och processer och kan användas i många förekommande riskbedömningar och allt förbättringsarbete.

Innehåll

Hitta och förhindra felen innan de uppstår! Feleffektanalys, FMEA, är ett vedertaget och effektivt verktyg för att identifiera och förebygga fel.
Program:
Principerna med FMEA: konstruktions FMEA, process FMEA, miljö FMEA, arbetsmiljö FMEA, olika tankesätt.
FMEA-mallen/blanketten
Hur värdera de olika faktorerna i FMEA?
Genomgång av exempel-FMEA
Gruppövning
Frågor och diskussion

Omfattning

8 timmar