ADR-S enligt 1.3

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Målgrupp

Personer inom företaget som hanterar farligt gods. De förare som transporterar begränsad mängd och värdeberäknad mängd, högst 1000 poäng, servicepersonal.

Innehåll

Alla som är delaktiga i transporten, lastare, lossare, speditionspersonal, truckförare, inköpare etc. ska ha;
Allmän utbildning
Funktionsspecifik utbildning (eget farligt gods)
Säkerhetsutbildning

Omfattning

4 timmar