Tillbaka till alla Utbildningar

Elteknik för icke elektriker

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i elteknik för att kunna förstå och genomföra felsökning och avhjälpande åtgärder på enklare elsystem.

Målgrupp

Personer som i sitt arbete behöver ökad kännedom om el och elinstallationer såsom montörer, fastighetsskötare, mekaniker etc.

Innehåll

Elsäkerhet skyddsåtgärder.
Ansvarsområden enligt svensk ellagstiftning – personsäkerhetsansvar, -anläggningsansvar, -behörighetsansvar.

Dag 1 Elsäkerhet, fall ur verkligheten gällande regler, skyddsåtgärder, behörighet.
Dag 2 Elektriska grundbegrepp, mätteknik, elsystemets uppbyggnad, transformatorer, elkomponenter, schemaläsning. Praktiska övningar på övningsutrustning.


Omfattning

16 timmar

Elteknik för icke elektriker