Elteknik för icke elektriker

Kursens ger dig grundläggande kunskaper i elteknik för att kunna förstå och genomföra felsökning och avhjälpande åtgärder på enklare elsystem.

Målgrupp

Personer som i sitt arbete behöver ökad kännedom om el och elinstallationer såsom montörer, servicemän, fastighetsskötare, mekaniker etc.

Innehåll

Elsäkerhet skyddsåtgärder.
Ansvarsområden enligt svensk ellagstiftning – personsäkerhetsansvar, -anläggningsansvar, -behörighetsansvar.
Elektriska grundbegrepp, mätteknik, elsystemets uppbyggnad, elkomponenter t.ex. asynkronmotorn, schemaläsning och jordfelsbrytare.
Praktiska övningar på övningsutrustning.


Omfattning

16 timmar