Truckförarutbildning, (repetition-teori och körning)

Kursen är en repetition av Truckförarutbildning B. Du går även igenom arbetsledningens ansvar, delegering samt arbetsmiljölagen och truckföreskrifterna. Utbildningen varvar teori med praktik.

Målgrupp

Verksamma truckförare och arbetsledare

Innehåll

Teoretisk del:

Arbetsledningens ansvar

Delegering

Arbetsmiljölagen

Det straffrättsliga ansvaret

Genomgång av Systematiskt arbetsmiljöarbete

Genomgång av truckföreskrifterna

Olycksförebyggande åtgärder

Praktikfall och AD-domar
Praktik

Omfattning

8 timmar