Tillbaka till alla Utbildningar

Lastsäkring

Under utbildningen lär du dig olika metoder för lastsäkring och hantering av lastsäkringsutrustning. Kursen behandlar även ansvarsfördelning vid skador på gods och du får genomföra tillämpningsövningar.

Målgrupp

Personer som hanterar säkring av transporter och gods

Innehåll

Målet är att med utbildning åstadkomma säkra transporter och att minimera skador på människor, miljö och egendom.
Svensk industri drabbas varje år av kostnader på hundratals miljoner kronor för skador på gods under transport.
Förutom de direkta kostnaderna uppstår också betydande förluster, i goodwill och leveransförseningar.
Skadorna orsakas ofta av dålig hantering, lastning och lastsäkring.
Följande avsnitt behandlas under kursen:
Konsekvenser av dåligt godsskydd / lastsäkring.
Ansvarsfördelning vid skador på gods.
Lastpåkänningar under transport.
Lastbärare och fordon.
Lastsäkringsutrustning.
Lastsäkringsmetoder
Tillämningsövningar

Omfattning

16 timmar