Tillbaka till alla Utbildningar

Heta Arbeten

Kursen vänder sig till dig som arbetar tillfälligt med heta arbeten och leder fram till godkänt certifikat på fem år utfärdat av svenska Brandförsvarsföreningen enligt försäkringsbolagens krav.

Målgrupp

De som arbetar med tillfälliga heta arbeten som svetsning, lödning, vinkelslipsskärning med mera. Brandskyddsansvariga och brandvakter vid olika typer av industrier och anläggningar.

Denna utbildning kräver att man behärskar svenska språket i tal och skrift.

Innehåll

Kursdeltagaren skall få kunskaper och kännedom om:
Regler som gäller för att utföra ett brandfarligt hett arbete på icke fast arbetsplats.
Regler som gäller för brandvakt eller tillståndsansvarig.
Genomgång av säkerhetsregler för tillfälliga arbeten.
Ansvarsfrågor
Brandkunskap, varför brinner det?
Inträffade händelser.
Diskussioner
Praktiska släckövningar
Hantering av gasflaskor vid brand.
Kursen leder fram till godkänt certifikat på fem år utfärdat av svenska Brandförsvarsföreningen enligt försäkringsbolagens krav.

Utbildningen innehåller såväl teori som praktik.