Truckförarutbildning repetition (teori)

Kursen ger dig som genomgått utbildning för motviktstruck en uppdatering av dina teoretiska kunskaper.

Målgrupp

Kursen är riktad till redan verksamma truckförare som önskar en uppdatering av sina kunskaper.

Innehåll

Repetition av kunskaper som ingår i utbildningen för motviktstruck
Kursorientering
Truckens arbetssätt och konstruktion
Trucktyper och tillsatsaggregat
Material och godshantering
Ergonomi
Trafik och säkerhetsregler
Skötsel och daglig tillsyn
Arbetarskydd och farligt gods

Omfattning

3 timmar och 30 minuter