Tillbaka till alla Utbildningar

Ansvarskurs för arbetsledare och chefer

Utbildningen ger dig som arbetsledare kunskaper om aktuella lagar och regler för arbete med truck. Du får även kunskaper om olycksförebyggande åtgärder, arbetsledningens ansvar samt delegering.

Målgrupp

Arbetsledare och chefer

Innehåll

Tillsyn på trucken
Olycksförebyggande åtgärder och säkerhet
Lagar och abetarskydd
Genomgång av truckföreskrifterna
Arbetsledningens ansvar
Delegering
Praktikfall
Kursen varvas med föredrag och diskussioner och frågor.


Från den 1 juli 2014 har kraftigare sanktioner införts för de som inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar.

Utdrag från AFS 2006:5 19 § : På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvarige ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har tillstånd till detta från sina respektive arbetsgivare. Den samordningsansvarige ska även tillhandahålla den information som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället. Den arbetsgivare eller inhyrare av arbetskraft som i strid med kraven låter en eller flera använda en truck ska betala en sanktionsavgift på 15.000 - 150 000 kr beroende på antalet sysselsatta.

Läs mer i paragraf 18-20 (och även tillhörande kommentarer)

www.av.se/arbetsmiljoarbete...

Omfattning

4 timmar

Ansvarskurs för arbetsledare och chefer