Systematiskt Brandskyddsarbete - ansvarig

Kursen ger dig god kännedom om lagstiftningen och hur du bygger upp och bedriver Systematiskt Brandskyddsarbete i enlighet med Lagen om Skydd mot Olyckor.

Målgrupp

Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor åvilar allt ansvar för brandskyddet på den högsta ledningen för företag, kommuner, landsting och organisationer.
Brandskyddspolicy skall tas fram och Brandskyddsansvariga utses. Dessa skall ha god kännedom om lagstiftningen och bygga upp och bedriva Systematiskt Brandskyddsarbete.

Innehåll

Lagen om skydd mot olyckor
Planering av brandskyddspolicy
Framtagning av ansvariga och besiktningsunderlag
Förebyggande brandskydd och förslag till besiktningsunderlag
Riskinventering/checklista
Grupparbete med genomgång av ex
Genomgång av handbok, att arbeta systematiskt med sitt brandskydd
Kort presentation av IBK Webb

Brandskyddsföreningens arbetspärm/handbok ingår.

Omfattning

8 timmar