Fallskyddsutbildning (arbete på hög höjd), 3 timmar

Kursen ger dig viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning, regler och ansvarsfördelning samt vad som händer med kroppen vid ett fall.

Målgrupp

Personer som behöver kunskaper om arbete på hög höjd och fallskydd.

Innehåll

Grundläggande regler för fallskydd och fallskyddsutrustningar
Dynamiska krafter vid ett fall
Vad händer med kroppen vid ett fall?
Genomgång av fallskyddsprodukter
Genomgång av skötsel och förvaring
Ansvarsfördelning
Genomgång av er arbetssituation

Omfattning

3 timmar