Tillbaka till alla Utbildningar

Anläggningsskötare - Brandlarm

För skötsel och underhåll av anläggningen ska det finnas minst två av anläggningsägaren utsedda personer (anläggningsskötare). Dessa ska ha erforderlig utbildning och ha möjlighet att avsätta nödvändig tid för sitt uppdrag på objektet. Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötaren kunskap om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.

Målgrupp

Utbildningen Anläggningsskötare brandlarm vänder sig till fastighetsskötare eller personer som är eller ska bli anläggningsskötare för en brandlarmanläggning.
Utbildningen uppfyller kraven i SBF 110:8 Regler för brandlarm.

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötaren kunskap om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.

Utbildningens mål
Efter utbildningen ska anläggningsskötaren ha viss kännedom om
• allmän brandkunskap och förebyggande arbete
• krav och regelverk för anläggningen. Anläggningsskötaren ska även ha teoretisk och praktisk kunskap om
• anläggningens funktion
• funktion och skötsel av ingående komponenter
• omfattning av erforderliga skötsel- och underhållsåtgärder
• anläggningens omfattning • verksamheten i lokalerna som omfattas av anläggningen
• säkerhetsföreskrifter och övrigt brandskydd för lokalerna som omfattas av anläggningen
• att motverka onödiga larm
• riskbedömningar som gör att förändringar måste göras i anläggningen.


Kurslitteratur, fika och lunch ingår i priset.

Omfattning

7 timmar