Tillbaka till alla Utbildningar

Anläggningsskötare - Brandlarm - Distans

För skötsel och underhåll av anläggningen ska det finnas minst två av anläggningsägaren utsedda personer (anläggningsskötare). Dessa ska ha erforderlig utbildning och ha möjlighet att avsätta nödvändig tid för sitt uppdrag på objektet. Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötaren kunskap om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.

Målgrupp

Utbildningen Anläggningsskötare brandlarm vänder sig till fastighetsskötare eller personer som är eller ska bli anläggningsskötare för en brandlarmanläggning.
Utbildningen uppfyller kraven i SBF 110:8 Regler för brandlarm.

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötaren kunskap om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.

Avsnitt 1 Riskbedömning
Avsnitt 2 Brandteori och byggnadstekniskt brandskydd
Avsnitt 3 Vilka krav finns för ett brandlarm? – lagar och andra regler
Avsnitt 4 Brandlarmanläggningens uppbyggnad och funktion
Avsnitt 5 Organisation
Avsnitt 6 Anläggningsskötarens roll och ansvar
Avsnitt 7 Onödiga larm
Avsnitt 8 Praktik
Avsnitt 9 Sammanfattning

Varje deltagare måste ha en egen digital enhet som har internetuppkoppling, kamera och mikrofon. Det bör vara en surfplatta eller dator. Utbildningen kommer att genomföras i den digitala plattformen Microsoft Teams.
Deltagaren erhåller kurslitteratur innan kursstart samt videolänk och instruktioner via e-post.Omfattning

7 timmar