Tillbaka till alla Utbildningar

Anläggningsskötare- Automatiska brandlarm

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha två utsedda och utbildade anläggningsskötare. Den här utbildningen ger kunskap omanläggningens funktion, skötsel och handhavande. Med rätt användning av det automatiska brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets automatiska brandlarmanläggning.

Innehåll

Program:
-Inledning och riskbedömning
-Brandteori och byggnadstekniskt brandskydd
-Vilka krav finns för ett brandlarm? Lagar och andra regler
-Brandlarmanläggningens funktion och uppbyggnad
-Organisation
-Anläggningsskötarens roll och ansvar
-Onödiga larm
-Praktik
-Sammanfattning och kunskapstest


Målsättning/syfte
Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötare till automatiska brandlarm ingående kännedom om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och handhavande.


Kurslitteratur, fika och lunch ingår i priset.

Omfattning

7 timmar