Anläggningsskötare- Automatiska brandlarm

Varje byggnad med ett automatiskt brandlarm ska enligt försäkringsbolagens regler ha två utsedda och utbildade anläggningsskötare. Den här utbildningen ger kunskap omanläggningens funktion, skötsel och handhavande. Med rätt användning av det automatiska brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Målgrupp

Utbildningen syftar till att ge anläggningsskötare till automatiska brandlarm ingående kännedom om brandlarmanläggningens funktion, skötsel och handhavande.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller person i företaget som är ansvarig för företagets automatiska brandlarmanläggning.

Innehåll

Anläggningsskötarens roll & uppgifter
Allmän brandkunskap
Brandlarmets uppbyggnad
Regelverk
Tillsyn
Onödiga brandlarm
Inkommande automatlarm på brandstationen-Vad händer?
Utvärdering & Avslutning

SBF 110:8, fika och lunch ingår i priset

Omfattning

7 timmar